Τρίτη μεσημέρι συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Λαμιέων

share on:

Την τακτική εβδομαδιαία συνεδρίασή της πραγματοποιεί αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Αναλυτικά:

Θέμα 1ο: ‘Eγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού έως και το 3ο   τρίμηνο έτους 2019 – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

Θέμα 2ο: ΄Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από  πάγια  προκαταβολή

Θέμα 3ο : Επιστροφή μέρους  καταβληθέντος τέλους συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη 2019

Θέμα 4ο : Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών στην Τ.Κ. Θερμοπυλών (Κ.Ι.Ε.Θ.)  με την διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας

Θέμα 5ο:Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 82839 του έργου: «Κατασκευή νέων πεζοδρομίων Δήμου Λαμιέων» προϋπολογισμού μελέτης 241.000,00€

Θέμα 6ο: Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο:  «Κυκλοφοριακές σημάνσεις και διευθετήσεις σε οδούς του Δήμου» προϋπολογισμού μελέτης 50.000,00 €

Θέμα 7ο :Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  προμήθειας  με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, κοινωνικού παντοπωλείου, ξενώνα φιλοξενίας»  προϋπολογισμού μελέτης  112.028,61€ (ηλεκτρονική αποσφράγιση οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων)

 

 

Αφήστε μια απάντηση