Εκπαίδευση

Υγιεινή και ασφάλεια για το άνοιγμα των σχολείων

Η ΕΛΜΕ Φθιώτιδας µε ανακοίνωσή της εξέφρασε τους προβληµατισµούς της για το άνοιγµα των σχολείων, τα προβλήµατα που θα προκύψουν, την προστασία της υγείας µαθητών, εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους αλλά και τις πιθανές σκοπιµότητες που έχει αυτή η απόφαση. Από τις ανακοινώσεις της υπουργού παιδείας φαίνεται να µη λαµβάνουν υπόψη τους ή να αγνοούν την κατάσταση των σχολείων σήµερα.

Α. Κτηριακές εγκαταστάσεις και υλικοτεχνική υποδοµή που, ανεξάρτητα από τις σηµερινές συνθήκες, µε διαχρονικές ευθύνες των κυβερνήσεων, παραµένουν σε απαράδεκτη κατάσταση. Μικρές αίθουσες αρκετές µε ανοίγµατα µόνο στην µία πλευρά, που δεν αερίζονται επαρκώς, προβληµατικές τουαλέτες που αντιστοιχούν σε µεγάλο πλήθος παιδιών, προαύλια που δεν επαρκούν ούτε για συνωστισµένα παιδιά αλλά και σχολεία µε λυόµενα αντί κανονικών αιθουσών διδασκαλίας. Κι ενώ η κυβέρνηση αντιφάσκει ανάµεσα στα 7 τ.µ. ανά µαθητή και τις «εντολές του υπουργείου παιδείας».

Β. 1. Εκπαιδευτικό προσωπικό είτε µεγάλο σε ηλικία (πάνω από 70% µεγαλύτερο των 50 ετών ενώ µικρότεροι των 40 το 5%) είτε µε νοσήµατα που του κατατάσσει στις ευπαθείς οµάδες. Το ηλικιακό θέµα οφείλεται στην αδιοριστία και την αύξηση των ορίων ηλικίας στα 67 που «δόµησαν» οι προηγούµενες κυβερνήσεις και ακολουθεί και η σηµερινή.

  1. Εκπαιδευτικό προσωπικό εκτός τόπου µόνιµης κατοικίας (αναπληρωτές κτλ) αλλά και µετακινούµενοι σε πολλά σχολεία. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για το ελληνικό κράτος έχουν ηµεροµηνία «λήξης» αλλά ως αναπόσπαστο κοµµάτι του κλάδου είναι αναγκαίοι ιδίως µετά την παράταση του εκπαιδευτικού έτους και των πανελλήνιων εξετάσεων.

Γ. Προσωπικό καθαριότητας µε απαράδεκτο εργασιακό καθεστώς, χωρίς επαρκή µέσα στη διάθεσή τους και που αναλαµβάνουν υπηρεσία συνήθως µετά την αποχώρηση των µαθητών, προσωπικό που δεν επαρκεί όπως δεν επαρκούν ή δεν υπάρχουν τα µέσα ατοµικής προστασίας στις συνθήκες αυτές (µάσκες, καθαριστικά, σαπούνια, αντισηπτικάαλκοολούχα διαλύµατα κτλ). Εφόσον η κυβέρνηση αποφάσισε να ανοίξει τα σχολεία πρέπει τόσο η ίδια και το υπουργείο παιδείας όσο και οι περιφέρειες και οι δήµοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους ώστε να προστατεύσουν την υγεία των µαθητών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους.

Απαιτούµε:

Έκτακτη οικονοµική επιχορήγηση των σχολείων από τον κρατικό προϋπολογισµό. Να δίνονται δωρεάν µε κρατική ευθύνη όλα τα απαραίτητα µέτρα ατοµικής υγιεινής (αλκοολούχα διαλύµατα, µάσκες, γάντια, κ.ά.). Να πραγµατοποιηθούν παντού απολυµάνσεις. Πρόσληψη και µονιµοποίηση όλου του απαραίτητου προσωπικού καθαριότητας σε κάθε σχολείο, ώστε µετά από κάθε διάλειµµα να καθαρίζονται όλα τα σηµεία επαφής µετάδοσης του κορωνοϊού (π.χ. θρανία, πόµολα, κουπαστές, τουαλέτες κ.λπ.). Να παρθούν µέτρα για την εφαρµογή των οδηγιών για τις αποστάσεις εντός τάξης. Πραγµατοποίηση µαζικών τεστ ανίχνευσης του ιού στα σχολεία. Δηµιουργία, άµεσα, δοµών σχολικής υγιεινής και ασφάλειας µε τη στελέχωση όλου του απαραίτητου προσωπικού. Να ενισχυθούν οι δοµές ψυχοκοινωνικής στήριξης των µαθητών µε την πρόσληψη όλου του αναγκαίου προσωπικού (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κ.ά.) Να υπάρχει ειδική µέριµνα για τη δωρεάν µετακίνηση των µαθητών, που αναγκάζονται να πηγαίνουν σε σχολεία µακριά από τη γειτονιά τους (π.χ. επιπρόσθετα δροµολόγια) ή από άλλες περιοχές (ΕΠΑΛ, Μουσικά κτλ). Μέριµνα για τη µεταφορά των εκπαιδευτικών (µόνιµων και αναπληρωτών), που θα µετακινηθούν προς τις περιοχές που υπηρετούν, καθώς και για τη στέγαση και τη σίτισή τους µε ευθύνη του κράτους. Άµεση εξασφάλιση του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού, που θα καλύψει τις αυξηµένες εκπαιδευτικές ανάγκες. Ειδικά µέτρα για τη διαδικασία των Πανελλαδικών εξετάσεων (υγιεινή και ασφάλεια εξεταστικών και βαθµολογικών κέντρων, άρση των περιορισµών για την εξεταστική του Σεπτέµβρη για µαθητές που ασθένησαν κτλ). Να προστατευτούν ιδιαίτερα οι ευπαθείς οµάδες (*όπως ορίζονται παρακάτω*). Παροχή ειδικής άδειας σε όλους τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες. Να υπάρξει ειδική µέριµνα για τους συναδέλφους που έχουν σοβαρές ασθένειες, αλλά δεν εντάσσονται στις ευπαθείς οµάδες. Άδεια απουσίας από την εργασία σε γονείς εκπαιδευτικούς µε µικρότερα παιδιά, που δεν πηγαίνουν σχολείο. Να εξαιρεθούν από τα διδακτικά καθήκοντα όλοι οι εκπαιδευτικοί άνω των 60 ετών. Εξίσωση όλων των αδειών των αναπληρωτών µε αυτές των µόνιµων.

Καλούµε την κυβέρνηση, το υπουργείο παιδείας και την τοπική αυτοδιοίκηση να αναλάβουν την ευθύνη τους και να ικανοποιήσουν τα δίκαια αιτήµατα και τις διεκδικήσεις δεκάδων ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ.

Καλούµε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς να προασπίσουν την υγεία τους, των µαθητών τους και των οικογενειών τους, απαιτώντας να τηρούνται όλα τα µέτρα προφύλαξης.

***  Ειδική Άδεια απουσίας Ευθαπών οµάδων και οµάδων αυξηµένου κινδύνου

Ευπαθείς οµάδες: υπάλληλοι που είναι καρκινοπαθείς και υποβάλλονται σε χηµειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε µεταµόσχευση

Οµάδες αυξηµένου κινδύνου: Άτοµα µε βαριά καρδιοπάθεια.

Άτοµα µε βαριά πνευµονοπάθεια.

Άτοµα µε αρρύθµιστο σακχαρώδη διαβήτη.

 Καρκινοπαθείς υπό ενεργό χηµειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία. Μεταµοσχευµένοι ασθενείς υπό ενεργό ανοσοκαταστολή, που λαµβάνουν  2 ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρµακα.

Χορηγείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και δεν αφαιρείται από την αναρρωτική άδεια που δικαιούνται οι ως άνω υπάλληλοι.

Οι υπάλληλοι αυτοί δεν προσµετρώνται σε όσους ασκούν εξ αποστάσεως εργασίας Αναρρωτική Άδεια Ειδικού Σκοπού

 Υπάλληλοι σε προληπτική «καραντίνα» συνιστώµενη από τον ΕΟΔΥ.

Χορηγείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και δεν αφαιρείται από την αναρρωτική άδεια που δικαιούνται οι ως άνω υπάλληλοι ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεµφθεί στην αρµόδια Υγειονοµική Επιτροπή. Οι υπάλληλοι αυτοί δεν προσµετρώνται σε όσους ασκούν εξ αποστάσεως εργασίας.

Άλλες περιπτώσεις

Ασθενείς που δεν ανήκουν στις παραπάνω περιπτώσεις

Είναι δυνατή η χορήγηση άδειας στους υπαλλήλους αυτούς, σύµφωνα µε τις πάγιες κείµενες διατάξεις (π.χ. αναρρωτική άδεια) ή εναλλακτικά παροχή εκ µέρους τους αποκλειστικά εξ αποστάσεως εργασίας. Υπάλληλοι που στο περιβάλλον τους έχουν ευάλωτες οµάδες

Στο πλαίσιο της αποτελεσµατικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού που υπηρετεί σε κάθε φορέα, θα ήταν δυνατό να εκτιµηθεί η ιδιαίτερη αυτή περίσταση από το αρµόδιο όργανο διοίκησης και να ανατεθεί στους υπαλλήλους αυτούς εξ αποστάσεως παροχή εργασίας, µε όρους τέτοιους ώστε αφενός να διασφαλίζεται η προστασία των οικείων τους, αλλά αφετέρου να µην διακυβεύεται και η υγεία των λοιπών συναδέλφων, οι οποίοι λόγω του ως άνω χειρισµού ενδεχοµένως να πρέπει να παρίστανται διαρκώς στην Υπηρεσία.

Ειδική Άδεια απουσίας για υπαλλήλους µε τέκνα που φοιτούν έως την Γ΄ Γυµνασίου

Υπάλληλοι µε τέκνα που φοιτούν έως και την τάξη της Γ΄ Γυµνασίου, δύνανται να απουσιάζουν από την υπηρεσία τους για το χρονικό διάστηµα αναστολής της λειτουργίας των εκπαιδευτικών µονάδων στις οποίες φοιτούν τα τέκνα τους.

Για κάθε τέσσερις (4) ηµέρες απουσίας, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, οι τρεις (3) ηµέρες καταγράφονται από την αρµόδια υπηρεσία ως δικαιολογηµένη απουσία λόγω προσωρινής αναστολής λειτουργίας του σταθµού ή της σχολικής µονάδας όπου φοιτά τέκνο του/ της υπαλλήλου και κατά τη διάρκεια αυτής καταβάλλονται αποδοχές και η µία (1) ηµέρα απουσίας αποτελεί κανονική άδεια.

Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κάνει χρήση µικρότερου χρονικού διαστήµατος, αυτό αποτελεί στο σύνολο κανονική άδεια. Η χρήση γίνεται από τον ένα γονέα (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020 Άρθρο 5)

 

ΕΛΜΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

Σχετικές αναρτήσεις

Πανεπιστήμια: Όλα τα μέτρα για τη διά ζώσης λειτουργία

efthia

Επίσκεψη στο 1ο-4ο Γυμνάσιο Λαμίας, στο πλαίσιο της Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού

efthia

Θα λειτουργήσουν κανονικά, τα ολιγομελή τμήματα ΓΕΛ & Γυμνασίων της Φθιώτιδας

efthia
Φόρτωση....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο