Υπεύθυνος Επιτροπών ο Θανάσης Ντούζγος

share on:

Με απόφαση του Δημάρχου Λαμιέων Θύμιου Καραίσκου ορίστηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας Θανάσης Ντούζγος, ως υπεύθυνος λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής και Επιτροπής Διαβούλευσης, στον οποίο αναθέτηκαν οι ακόλουθες αρμοδιότητες χωρίς αμοιβή:

1.- Δικαίωμα υπογραφής αντί του Δημάρχου, όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, των εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην των χρηματικών ενταλμάτων και των εγγράφων που αναφέρονται στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών [άρθρο 12] και της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Εργων [άρθρο 14].

2.- Την εποπτεία και το συντονισμό λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής. 3.- Την εποπτεία και το συντονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Διαβούλευσης.

Αφήστε μια απάντηση