Ψήφισμα διαμαρτυρίας-καταγγελίας για την έλλειψη προσωπικού

share on:

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στον ισόγειο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων του Ιδρύματος και των Κέντρων Υγείας με αποκλειστικό θέμα την «Έλλειψη προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας».

Στο πλευρό των εργαζομένων βρέθηκαν τα εργατικά Κέντρα της περιοχής, τα επιμελητήρια, εργαζόμενοι από την Αυτοδιοίκηση καθώς και συνταξιούχοι, ενώ αποκλείστηκε για λίγα λετπά και ο δρόμος μπροστά από το Νοσοκομείο.
Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης  έγινε αναφορά στις ελλείψεις προσωπικού σε όλους τους κλάδους των εργαζομένων του Νοσοκομείου και στη συνέχεια εκδόθηκε ψήφισμα που ήδη εστάλη στο υπουργείο Υγείας, στην 5η ΥΠΕ, Σστη Διοίκηση του Νοσοκομείου, στους βουλευτές του Νομού, στον Περιφερειάρχη και στον Δήμαρχο Λαμιέων.

Στο ψήφισμα επισημάνθηκαν τα ακόλουθα:
• Η μη ανανέωση του προσωπικού μέσω νέων προσλήψεων (Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού την τελευταία πενταετία:27 -συνταξιοδοτήσεις την τελευταία πενταετία:122 ) η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και η γήρανση του υφιστάμενου προσωπικού αποτελεί τροχοπέδη για οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
• Οι νόμιμες μετακινήσεις-αποσπάσεις, από το Γ.Ν. Λαμίας σε άλλα νοσοκομεία, χωρίς να αντικαθίσταται επαρκώς το μετακινούμενο προσωπικό (Μετακινήσεις, αποσπάσεις, μεταθέσεις νοσηλευτικού προσωπικού-προσωπικό α’ γραμμής, το τελευταίο εξάμηνο από Γ. Νοσοκομείο Λαμίας: 15 / προς Γ. Νοσοκομείο Λαμίας: 9) συντελούν στην πρόσθετη μείωση του προσωπικού.
• Τα Κέντρα Υγείας του Ν. Φθιώτιδος λειτουργούν με το 50% του προβλεπόμενου ιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού προσωπικού και προσωπικού γενικών καθηκόντων .
Η έλλειψη προσωπικού στο Γ. Νοσοκομείου Λαμίας και των Κέντρων Υγείας έχει τις ακόλουθες συνέπειες :
α) Η ύπαρξη των χιλιάδων οφειλόμενων αδειών και ρεπό (3.374 οφειλόμενα ρεπό σε Νοσηλευτικό προσωπικό-Στοιχεία: 6/11/2017) προηγουμένων ετών και η κόπωση του προσωπικού.
β) Η άσκηση αλλότριων και πολλαπλών καθηκόντων-πέρα από αυτά που ο νόμος καθορίζει- σε τέτοιο σημείο ώστε οι εργαζόμενοι να βρεθούν εκτεθειμένοι.
γ)Η μειωμένη εκδήλωση ενδιαφέροντος από ιατρικό προσωπικό όταν προκηρύσσετε μια νέα θέση.
δ)Η μετακίνηση ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού από όμορα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας στο Γ. Νοσοκομείο Λαμίας για να καλυφθούν κενές μέρες εφημερίας λόγω έλλειψης μόνιμου ιατρού.(π.χ αναισθησιολόγοι, ιατροί στο Τ.Ε.Π) .

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: Την στελέχωση του Γ. Νοσοκομείου Λαμίας και των Κέντρων Υγείας μέσω νέων μαζικών προσλήψεων μόνιμου προσωπικού και την αύξηση των δαπανών για την υγεία.

Στα πλαίσια της προσπάθειας για την ανάδειξη της σοβαρότητας του προβλήματος απεφασίσθη από την ολομέλεια της Γ. Συνέλευσης κίνηση διαμαρτυρίας υπό την μορφή ολιγόλεπτης διακοπής της διέλευσης των οχημάτων στην οδό Παπασιοπούλου (οδός παραπλεύρως του Γ. Νοσοκομείου Λαμίας) και η απόδοση σχετικού ψηφίσματος.

Στόχος μας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση έκαστου αρμοδίου που μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στην βελτίωση της κατάστασης.

Οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να προσφέρουν με όλες τους τις δυνάμεις, στο κοινωνικό σύνολο και ότι στην προσπάθειά του να αναδειχθεί το πρόβλημα προκειμένου να δοθούν λύσεις, θα κάνει χρήση όλων των νόμιμων μέσων, ούτως ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν την υγειονομική κάλυψη που τους αξίζει και οι εργαζόμενοι να έχουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.
Έτσι μόνο το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας και τα Κέντρα Υγείας θα αποτελέσουν φορείς ανάπτυξης και προόδου για ολόκληρο τον Νομό Φθιώτιδας και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και θα επιτελέσουν τον σκοπό που η πολιτεία, τους έχει καθορίσει.

Αφήστε μια απάντηση