10.000 ευρώ στη Λαμία για τη βελτίωση καταφυγίων αδέσποτων ζώων

share on:

Ο  Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης προωθεί την βελτίωση των όρων ευζωίας των αδέσποτων ζώων.

Με απόφαση που υπέγραψε, ενέκρινε τη χρηματοδότηση 600.000 ευρώ τα οποία θα κατευθυνθούν σε Δήμους και Συνδέσμους Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς με σκοπό την προστασία τους από την εκμετάλλευση και την κακοποίηση ή τη χρησιμοποίησή τους με στόχο την κερδοσκοπία.

Επισυνάπτεται ο πίνακας των χρηματοδοτούμενων φορέων με το ύψος της χρηματοδότησης ανά Δήμο στη Φθιώτιδα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δήμος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

Επιλέξιμες δαπάνες δράσεων (70%) Επιλέξ. Δαπ. αδέσπ. ζώων
συντροφιάς (50%)
 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο
εγκεκρ.
επιλέξ.
δαπάν.

Ποσό
επιλέξιμης
δαπάνης
 

Ποσοστ
επιλέξ.

δαπάν.
20%

Ποσό
επιλέξ.
δαπάνης
 

Ποσοστ
επιλέξ.

Δαπάν.
15,6%

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 3.498,04 3.498,04 699,61 0,00 699,61
ΛΑΜΙΑΣ 53.414,17 36.429,61 7.285,92 16.984,56 2.649,59 9.935,51
ΣΤΥΛΙΔΑΣ 4.513,46 4.513,46 902,69 0,00 902,69

Αφήστε μια απάντηση