Εκπαίδευση

40.000 υποψήφιοι με βαθμούς κάτω από τη βάση!

Η ανακοίνωση από το υπουργείο Παιδείας των στατιστικών στοιχείων κλιμάκωσης των μορίων των φετινών υποψηφίων των Γενικών Λυκείων ανά ομάδα προσανατολισμού καθώς και των βαθμολογιών στα ειδικά μαθήματα ανοίγει τον δρόμο για πιο συνολική εκτίμηση της κίνησης των βάσεων εισαγωγής.

Ορισμένες βασικές παρατηρήσεις:

Α. Περίπου 40.000 υποψήφιοι καταγράφουν φέτος βαθμολογίες κάτω από τη βάση.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά των τελευταίων χρόνων που έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Στην Ομάδα Προσανατολισμού (Ο.Π) Ανθρωπιστικών Σπουδών και στο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, από τους 27.679 υποψηφίους, το 33,16% έχει μέχρι 10.000 μόρια. Στην ίδια Ομάδα Προσανατολισμού, στο Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής, από τους 8.600 υποψηφίους, το 63,25% έχει μέχρι 10.000 μόρια.
Στην Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, στο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, από τους 24.935 υποψηφίους το 41,67% έχει μέχρι 10.000 μόρια. Στην ίδια Ο.Π., στο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής, από τους 17.593 υποψηφίους το 30,48% έχει αντίστοιχες επιδόσεις.
Στην Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, στο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής, από τους 3.223 υποψηφίους το 83,58% έχει μέχρι 10.000 μόρια. Στην ίδια Ο.Π., στο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής από τους 22.658 υποψηφίους το 53,46% έχει αντίστοιχες επιδόσεις.

Β. Περίπου 100 τμήματα αναμένεται φέτος να δεχτούν υποψηφίους με βαθμολογίες κάτω από 10.000 μόρια. Τα τμήματα αυτά αφορούν και τα ΤΕΙ και τα Πανεπιστήμια και κατανέμονται σε όλα τα Επιστημονικά Πεδία.

Γ. Τα τμήματα που απαιτούσαν εξέταση σε ειδικό μάθημα στην πλειονότητά τους θα είναι φέτος πιο απαιτητικά στις βάσεις εισαγωγής τους.

Η θεωρητική κατεύθυνση

Να σημειώσουμε ότι ο αριθμός όσων υποψηφίων της Κατεύθυνσης των Ανθρωπιστικών Σπουδών εξετάστηκαν σε μαθήματα που οδηγούν στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο ήταν φέτος περίπου 900 περισσότεροι, ωστόσο αυτή η αύξηση εξουδετερώνεται αμέσως από την αύξηση εισακτέων του Πεδίου.

Παράλληλα, έχουμε (για παράδειγμα) τη σημαντική αύξηση στις Νομικές Σχολές, αφού αυξάνεται ο αριθμός θέσεων κατά 27 στη σχολή της Κομοτηνής (450 πέρυσι, 477 φέτος), κατά 25 στης Αθήνας (410 πέρυσι, 435 φέτος) και 21 στης Θεσσαλονίκης (350 πέρυσι, 371 φέτος). Μιλάμε συνολικά για +73 θέσεις γεγονός που αποτελεί ένα «δωράκι» στους υποψηφίους στην πιο δημοφιλή σχολή του 1ου Επιστημονικού Πεδίου.

Μία ακόμα ανάσα στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο αφορά το περιζήτητο και υψηλόβαθμο τμήμα της Ψυχολογίας Αθηνών που αυξάνει κατά 19 εισακτέους τον αριθμό της σε σχέση με πέρσι, του ΑΠΘ κατά 20 εισακτέους, ενώ μεγάλη είναι ακόμη και η αύξηση αριθμού εισακτέων στα τμήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (ΦΠΨ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (αύξηση κατά 35, από 280 σε 315) και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (αύξηση κατά 34, από 270 σε 304).

 

Η θετική κατεύθυνση

Οι εξετασθέντες για το 2ο Επιστημονικό Πεδίο ήταν φέτος 1.400 περισσότεροι από πέρσι, ωστόσο και αυτή η αύξηση δεν πρόκειται να επηρεάσει την κίνηση των βάσεων καθώς υπάρχει περίπου αντίστοιχη προσφορά θέσεων εισακτέων.

Στο εσωτερικό των Πεδίων (2ου και 3ου) το τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει αυξημένο κατά 30 τον αριθμό εισακτέων (240 πέρυσι, 270 φέτος).

Την «τιμητική» του σε σχέση με τα υπόλοιπα Τμήματα Μηχανικών έχει το Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Το εν λόγω τμήμα σε όλες τις πολυτεχνικές σχολές βρέθηκε από 23 έως και 34 εισακτέους πάνω.

Στα κεντρικά Ιδρύματα, το ΕΜΠ βρέθηκε με 29 θέσεις παραπάνω, φτάνοντας τον αριθμό εισακτέων στους 259, ενώ στο ΑΠΘ οι εισακτέοι αυξήθηκαν κατά 22, με συνολικό αριθμό τους 197.

Αντίστοιχες αυξήσεις σημειώθηκαν σε όλα τα τμήματα ηλεκτρολόγων στα περιφερειακά Ιδρύματα, με το Πανεπιστήμιο Πατρών να σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση με 34 επιπλέον φοιτητές και συνολικό αριθμό τους 309.

Ξεχωριστά προστίθεται σε αυτή την αύξηση ο αριθμός εισακτέων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών που φτάνει τους 300 εισακτέους.

Αντίθετα στις σχολές Ιατρικής που αφορούν το 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Υγείας) παραμένει αμετάβλητος ο αριθμός των εισακτέων.

Μικρή αύξηση θέσεων εισακτέων καταγράφεται στις οδοντιατρικές και φαρμακευτικές σχολές.

Η κατεύθυνση «Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής»

Γεωμετρική αύξηση στον αριθμό εισακτέων παρουσιάζουν οι σχολές Πληροφορικής με τεράστια άνοδο τόσο στα κεντρικά Ιδρύματα όσο και στα περιφερειακά.

Αναλυτικά, στο ΕΚΠΑ η αύξηση στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών έφτασε τις 24 θέσεις (214 εισακτέοι), στο ΟΠΑ τις 23 θέσεις (203 εισακτέοι), στο ΠΑΠΕΙ το Τμήμα Πληροφορικής 20 θέσεις (180 εισακτέοι) και το Ψηφιακών Συστημάτων 21 θέσεις (186 εισακτέοι).

Στο ΑΠΘ υπήρξε μικρότερη αύξηση με 15 θέσεις επιπλέον (135 εισακτέοι), ενώ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έφτασε τις 29 επιπλέον θέσεις (259 εισακτέοι).

Η κίνηση των βάσεων εισαγωγής

Η σύνθεση των παραπάνω «δεδομένων» και η «χημεία τους με τις επιδόσεις των φετινών υποψηφίων (πάντα σε σύγκριση με τις αντίστοιχες περσινές) μας οδηγούν στα παρακάτω συμπεράσματα όσον αφορά την κίνηση των βάσεων εισαγωγής.

  • 1ο Επιστημονικό Πεδίο: Το κατώφλι του πεδίου θα κινηθεί κάτω από τις 7.000 μονάδες αφού αυξήθηκαν σε σχέση με το 2017 οι υποψήφιοι που έχουν βαθμό πρόσβασης κάτω από 10.

Αναμένουμε στα περισσότερα τμήματα του Πεδίου άνοδο των βάσεων εισαγωγής της τάξης των 100-300 μορίων κατά μέσο όρο.

Στις περιζήτητες και υψηλόβαθμες σχολές του Πεδίου (Νομικές και Σχολές Ψυχολογίας) η αύξηση των βάσεων εισαγωγής αναμένεται να είναι μικρή επίσης, της τάξης των 50-100 μορίων, καθώς θα υπάρχει αναχαίτιση λόγω της αύξησης των θέσεων εισακτέων.

Ενδεικτικά, η Νομική Αθήνας αναμένεται να κινηθεί ανάμεσα στα 18.200-18.350 μόρια, η Νομική Θεσσαλονίκης στα 17.950-18.100 μόρια, η Ψυχολογία Αθήνας στα 17.800-17.950 μόρια και η Φιλολογία Αθήνας στα 16.450-16.650 μόρια.

  • 2ο Επιστημονικό Πεδίο: Στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Πολυτεχνεία κ.λπ.) είναι φανερό ότι θα υπάρχει πτώση των βάσεων των υψηλόβαθμων Πολυτεχνικών Σχολών, τόσο των κεντρικών Πανεπιστημίων όσο και των περιφερειακών.

Να σημειώσουμε ότι, φέτος, η μεγάλη αύξηση των υποψηφίων με βαθμολογίες κάτω από τη βάση (41,67% φέτος έναντι 33,23% πέρσι) θα «κατασκευάσει» βάσεις εισαγωγής 7.000-9.900 μόρια σε αρκετά Τμήματα.

Από την άλλη, πτώση θα σημειώσουν και οι υψηλόβαθμες σχολές. Ενδεικτικά, το τμήμα Η/Υ του ΕΜΠ αναμένεται να κινηθεί στα 18.200-18.350 μόρια, το αντίστοιχο της Θεσσαλονίκης στα 17.350-17.500 μόρια και το Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ στα 17.250-17.450 μόρια.

  • 3ο Επιστημονικό Πεδίο: Πτώση των βάσεων θα έχουν και οι υψηλόβαθμες Ιατρικές Σχολές του 3ου Επιστημονικού Πεδίου καθώς στην κλίμακα βαθμολογίας «18,5-20», βαθμολογία που απαιτείται για την εισαγωγή στις Ιατρικές, έχουμε σαφώς μικρότερα ποσοστά από πέρσι (917 υποψήφιοι φέτος έναντι 1.386 πέρσι). Παράλληλα η αύξηση του αριθμού των υποψηφίων με βαθμολογίες κάτω από τη βάση (30,48 φέτος έναντι 25,12 πέρσι) θα επηρεάσει και τα χαμηλόβαθμα τμήματα του Πεδίου, ωθώντας τα σε ακόμη χαμηλότερες πτήσεις των βάσεων εισαγωγής τους.

Οι χειρότερες φετινές επιδόσεις στο μάθημα αυξημένης βαρύτητας «Βιολογία» είναι πιθανόν να οδηγήσουν τις υψηλόβαθμες και περιζήτητες Ιατρικές, Οδοντιατρικές και Φαρμακευτικές σχολές σε σημαντική κάμψη των βάσεών τους, κατά 200-350 μόρια.

Ενδεικτικά η Ιατρική Αθήνας αναμένεται να κινηθεί στα 18.800-19.000 μόρια, η Ιατρική Θεσσαλονίκης στα 18.750-18.900 μόρια και η Ιατρική Θράκης 18.250-18.450 μόρια.

  • 4ο Επιστημονικό Πεδίο: Στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής) αναμένουμε άνοδο στην κίνηση των βάσεων εισαγωγής των περισσοτέρων τμημάτων κατά μέσο όρο 150-400 μόρια.

Και αυτό και από τη σημαντική αύξηση του αριθμού των υποψηφίων –περίπου 2.500 επιπλέον σε σχέση με πέρυσι– αλλά και από το γεγονός ότι στο μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» (μάθημα με υψηλό συντελεστή), το ποσοστό των μαθητών που έχουν επίδοση στην κλίμακα της βαθμολογίας 18-20 είναι υψηλότερο από πέρσι.

Οι συνέπειες από τις καλύτερες επιδόσεις στις «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» (και ελάχιστα των Μαθηματικών) μετριάζονται από τις χειρότερες επιδόσεις τόσο στη «Γλώσσα» όσο και στο «ΑΕΠΠ».

Ωστόσο το γεγονός ότι το 53,46% των φετινών υποψηφίων «κουβαλάει» βαθμολογίες κάτω από τα 10.000 μόρια είναι σίγουρο ότι θα «τραβήξει» πολλά χαμηλόβαθμα τμήματα σε πτωτική κατεύθυνση των βάσεών τους με αποτέλεσμα η συνολική φυσιογνωμία του Πεδίου να συγκροτείται από δύο εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις στις βάσεις εισαγωγής.

Τμήματα με ειδικά μαθήματα

Οι σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών αναμένεται να έχουν φέτος σημαντική πτώση. Στον αντίποδα, τα τμήματα Μουσικών Σπουδών αναμένεται να έχουν σημαντική άνοδο.

Επίσης άνοδος αναμένεται τόσο στα τμήματα Αγγλικής Φιλολογίας όσο και στα τμήματα Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας.

Αντίθετα σημαντική πτώση αναμένεται στα τμήματα Ιταλικής Φιλολογίας.

ΠΗΓΗ: efsyn.gr

Σχετικές αναρτήσεις

Σχεδιαστική Σκέψη για την Καινοτομία

efthia

Με φυσική παρουσία η εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου στα ΑΕΙ

efthia

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία

efthia
Φόρτωση....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο