Φθιώτιδα

644.000 ευρώ στους Δήμους της Φθιώτιδας για πυροπροστασία

Την κατανομή ποσού ύψους 27.010.000 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024 στους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, προβλέπει απόφαση του ΥΠΕΣ.

Δείτε παρακάτω την κατανομή του ποσού των 644.000 ευρώ  στους 7 Δήμους της Φθιώτιδας και όλες τις λεπτομέρειες:

***   Οι Δήμοι διαθέτουν τις εν λόγω πιστώσεις αποκλειστικά για δράσεις πυροπροστασίας, κατόπιν συνεννόησης με τις πυροσβεστικές και δασικές υπηρεσίες, γνωστοποιώντας άμεσα τα σχετικά έργα/ενέργειες στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι οποίες εν συνεχεία τα αποστέλλουν στη Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.

***   Με τα ανωτέρω ποσά οι Δήμοι μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες όπως:

α)  εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ) αρμοδιότητάς τους,

β)  απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται από ιδιοκτήτες, νομείς,  επικαρπωτές  και  μισθωτές οικοπεδικών  και  λοιπών  ακάλυπτων  χώρων,  εντός εγκεκριμένων  ρυμοτομικών  σχεδίων  και  οικισμών,  προς  αποτροπή  κινδύνου  πρόκλησης πυρκαγιάς  ή  ταχείας  επέκτασής  της  εντός  των  διοικητικών  ορίων  των  Δήμων,

γ)  εκτέλεση  έργων  και εργασιών  προληπτικού  καθαρισμού της  βλάστησης από  τους  Δήμους καθ’  υπόδειξη  και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών -πόλεων  και  οικισμών  για  λόγους  αντιπυρικής  προστασίας  των  πολεοδομικών τους συγκροτημάτων,

δ)  συμβολή των Δήμων στη συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες,

ε)  υλοποίηση προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων,

στ)  ενίσχυση  εθελοντικών  δράσεων  σε  επίπεδο  ΟΤΑ  Α’  βαθμού,

ζ) θέματα προμήθειας εξοπλισμού (π.χ. βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι κλπ),

 η) λειτουργικά έξοδα (καύσιμα,  υπερωρίες  προσωπικού  κλπ)  και

θ) κάλυψη  δαπανών  μίσθωσης  οχημάτων  ή μηχανημάτων προς ενίσχυση του έργου της καταστολής ή της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Σχετικές αναρτήσεις

Άλλα 10 εκ. ζήτησε ο Πανουργιάς Παπαϊωάννου για τη Λαμία

efthia

Υπεγράφη η απόφαση για απαλλοτριώσεις 1,3 εκατ. στη Φθιώτιδα

efthia

Στη Λαμία αυτό το Σάββατο η Ολυμπιακή Φλόγα “Paris 2024”

efthia
Φόρτωση....