Ευθέα Λόγια

QUO VADIS Λαμία, στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, την Έρευνα και Καινοτομία;

Του Κωνσταντίνου Τσαμαδιά (*)

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο πρώτος τετραετής κύκλος λειτουργίας του δεύτερου Πανεπιστημιακού Τμήματος Πληροφορικής (Department of Computer Science) στη Λαμία, που είχε αρχίσει την ακαδημαϊκή περίοδο 2013-2014.

Είναι ενθαρρυντικό ότι οι πρώτοι απόφοιτοι αξιολογούν με καλό βαθμό την ποιότητα των σπουδών τους.

Όπως είναι γνωστό το τμήμα αυτό, από κοινού με το Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Department of Computer Science and Biomedical Informatics), που είχε αρχίσει τη λειτουργία του την ακαδημαϊκή περίοδο 2004-2005, συγκροτoύν τη Σχολή Θετικών Επιστημών (School / Faculty of Sciences) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (University of Thessaly), με έδρα τη Λαμία.

Τα αποτελέσματα του παραγόμενου διδακτικού και ερευνητικού έργου από τα τμήματα της Σχολής, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, δείχνουν συνεχή αύξηση της ποσότητας και βελτίωση της ποιότητας. Το έργο, συνολικά, μπορεί να αξιολογηθεί ως ανταγωνιστικό σε επίπεδο χώρας και αξιόπιστο διεθνώς. Και τούτο παρά τις δύσκολες, γενικές και ειδικές συνθήκες. Την τετραετή περίοδο αξιοποιήθηκαν αποδοτικά και παραγωγικά οι υπάρχουσες υλικο-τεχνολογικές υποδομές καθώς και οι προσπάθειες των μελών ΔΕΠ, των εξωτερικών ειδικών επιστημόνων και των φοιτητών. Βεβαίως, η  υψηλού επιπέδου περαιτέρω στελέχωση και βελτίωση των επιδόσεων όλων των εμπλεκομένων αποτελεί διαρκώς, ανοικτό ζήτημα.

Εκτιμάται ότι η Σχολή, αν και με μικρό αριθμό τμημάτων ακόμη και με περιορισμένες υποδομές, λόγω της δυναμικής των γνωστικών πεδίων που θεραπεύει, έχει αρχίσει να αποτελεί έναν από τους παράγοντες- «κλειδιά» για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής και της χώρας. Τούτο άλλωστε, βεβαιώνει η διεθνής οικονομική θεωρητική και εμπειρική βιβλιογραφία.

Αυτή η θετική δυναμική συγκρότησης της Σχολής σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να ανακοπεί. Αντιθέτως, πρέπει να ενισχυθεί και μάλιστα, χωρίς χρονική καθυστέρηση. Οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι σε περίπτωση επιπλέον καθυστέρησης από διάφορες μικρο-αιτίες, ο κίνδυνος απώλειας της Σχολής αυξάνει εκθετικά.

Τώρα είναι η ώρα να σχεδιασθεί η στρατηγική και να οργανωθούν τα βήματα υλοποίησής της.

Πρόσφατα, ο Πανεπιστημιακός και Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας διατύπωσε για το πεδίο την Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Έρευνας και Καινοτομίας το στρατηγικό στόχο της περιοχής:

Η Λαμία μέχρι το 2030, να καταστεί Κέντρο Θετικών Επιστημών και Υψηλής Τεχνολογίας, με διακριτό ρόλο  στον ελλαδικό και τον ευρύτερο χώρο.

Συμμερίζομαι το στόχο.

Γι αυτό, καταθέτω δημοσίως, σχέδιο στρατηγικής με συγκεκριμένα βήματα, συνεκτικά και χρονικά, προσδιορισμένα.  

Προτείνεται, εντός του 2017, να γίνουν τα ακόλουθα τέσσερα, συγκεκριμένα βήματα:

  1. Τα αρμόδια όργανα της Σχολής και του Πανεπιστημίου να ξεκινήσουν τις ακαδημαϊκές διαδικασίες για τη δημιουργία τρίτου τμήματος.

Ως τρίτο τμήμα προτείνεται: «Τμήμα  Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών (Department of Applied and Computational Mathematics)».

Η δημιουργία ενός τέτοιου τμήματος:

α.  Θα συμπληρώσει υφιστάμενο κενό στον πανεπιστημιακό χάρτη της χώρας. Η χώρα έχει συμφέρον να επενδύει στην εκπαίδευση λιγότερων γενικών και περισσότερων εξειδικευμένων Μαθηματικών. Το κόστος συγκρότησης και λειτουργίας του εν λόγω τμήματος θα είναι μικρό,  δεδομένου ότι ένας αριθμός ετησίως εισαγόμενων 180-200 φοιτητών, μπορεί να προέλθει από τη μείωση των εισαγομένων φοιτητών στα υφιστάμενα τμήματα γενικών μαθηματικών (Αθηνών, Θεσσαλονίκης) και τη συνακόλουθη ανακατανομή των ανθρώπινων και χρηματικών πόρων. Επιπροσθέτως, αυτή η πολιτική θα συμβάλλει στην αναγκαία από-συγκέντρωση του συστήματος της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ειδικά, η θέση της Λαμίας βοηθά, αφού με την ολοκλήρωση των οδικών και σιδηροδρομικών αξόνων καθίσταται βασικός κόμβος στον ελλαδικό χώρο.

β. Θα δώσει επιστημονικό βάθος, αλλά και προεκτάσεις σε εφαρμογές στα υφιστάμενα τμήματα της Σχολής. Σημειώνεται ότι δε νοείται παγκοσμίως, Σχολή Θετικών Επιστημών χωρίς τμήμα Μαθηματικών, με προσανατολισμό την υπηρέτηση των στόχων της Σχολής.

  1. Οι αρμόδιες αρχές (κρατικές και αυτοδιοικητικές) οφείλουν εδώ και τώρα, να παραχωρήσουν στη Σχολή την όμορη δημόσια κτηριακή υποδομή για την άμεση ανάπτυξή της. Λύσεις άλλες, ακαδημαϊκά αποδεκτές, δεν υπάρχουν. Δικαιολογίες δεν πείθουν. Πόσο μάλλον, όταν ο προτεινόμενος χειρισμός κινείται προς την κατεύθυνση του εξορθολογισμού μιας υφιστάμενης ανορθολογικής αρχιτεκτονικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τουλάχιστον στους αστικούς ιστούς της χώρας. Επιπροσθέτως, η ρύθμιση αυτή επιβάλλεται να γίνει, δεδομένης της αυτονόητης υποχρέωσης των αρμοδίων να τηρήσουν τις υπογραφές που έχουν θέσει για να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση, με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, για την κατασκευή και χρήση δημόσιων κτηριακών υποδομών.

Το «κρυφτό» και το «πιγκ-πογκ» πρέπει επιτέλους να σταματήσουν, αφού μόνο βλάπτουν.

Υπό την προϋπόθεση της άμεσης διεύρυνσης των υποδομών, το τρίτο τμήμα μπορεί να αρχίσει τη λειτουργία του τον  Σεπτέμβριο του 2018 ή το αργότερο, τον Σεπτέμβριο του 2019 και έτσι η Σχολή να ριζώσει στη Λαμία και να παίξει το δυνητικό της ρόλο.

  1. Η Κυβέρνηση οφείλει να επανεντάξει τη Λαμία, ως έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στον εθνικό χάρτη Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (R&D) και Καινοτομίας, στον οποίο είχε ενταχθεί το 2014. Η ένταξη θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τα απολύτως διακριτής αποστολής τριτοβάθμια ιδρύματα (Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ) της περιοχής. Θυμίζω ότι τοπικοί κυβερνητικοί Βουλευτές αρχικά δικαιολόγησαν την αναστολή της εφαρμογής ψηφισμένου νόμου, επικαλούμενοι τη μη ύπαρξη «μελέτης σκοπιμότητας». Τώρα 2,5 χρόνια μετά, τι έχουν να πουν;
  2. Η Κυβέρνηση έχει χρέος, έστω με καθυστέρηση δύο και πλέον ετών, να ολοκληρώσει την παραχώρηση του επί μακρόν αδρανούς τεμαχίου γης 120 στρεμμάτων στην περιοχή της ΠΑΒΥΠ, για τη δημιουργία σοβαρών υποδομών για την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, την Έρευνα και την Καινοτομία, στη Λαμία. Αν γίνει αυτό το βήμα τώρα, μπορεί σταδιακά να διαμορφωθούν σύγχρονες κτηριακές υποδομές και να υπάρξουν οι προϋποθέσεις, ώστε περί το 2022, να συγκροτηθεί τέταρτο τμήμα και περί το 2026, πέμπτο τμήμα. Διαφορετικά η περιοχή θα στερηθεί των πιο δυναμικών και ισχυρών παραγόντων για τη βιώσιμη ανάπτυξή της.

Κλείνοντας, υπογραμμίζω την ανάγκη ως πολίτες της περιοχής, να σταματήσουμε τα μεταξύ μας «παραμύθια» και τις «παλικαριές». Να αφήσουμε πίσω τα βραχυχρόνια μικροσυμφέροντα, τις δημαγωγίες, τους λαϊκισμούς, τους ελιτισμούς  και το «βαρίδι» του πολιτικού κόστους, επιλέγοντας συνειδητά, να λειτουργήσουμε με σχέδιο, βούληση και αποφασιστικότητα, υπέρ του μακροχρόνιου δημοσίου συμφέροντος. Στόχος μας να οδηγήσουμε την περιοχή το ταχύτερο, στην έξοδο από το τέλμα και τη μιζέρια, βάζοντάς τη στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.

«Οι καιροί ου μενετοί»

(*) Ομότ. Καθηγητής Οικονομικής Αξιολόγησης Επενδύσεων και Πολιτικών στην Εκπαίδευση, τη Δια Βίου Μάθηση και την Έρευνα, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Οικονομικών της Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας. Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ειδικών στα Οικονομικά της Εκπαίδευσης

Σχετικές αναρτήσεις

Είναι αναγκαία η αυτοδιοικητική αλλαγή στον Δήμο Λαμιέων

efthia

Πράσινη πόλη;… Καμμία σχέση με τη Λαμία!

efthia

Ο πέλεκυς του κ. Βορίδη ίπταται πάνω από την αυτοδιοίκηση…

efthia
Φόρτωση....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο