Ετικέτες: γεναρης 2022

Τον Γενάρη του 2022 το νέο επικουρικό ταμείο

Επικουρική ασφάλιση σε νέους ασφαλισμένους, αλλά προαιρετικά και σε ήδη εργαζόμενους έως τα 35 έτη. Κάλυψη ορισμένων κατηφοριών...