Ετικέτες: γεωργος

«Γεωργός, δημοσιοποίηση, διαβούλευση»

Οι νέες προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου για την  Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ)...