Ετικέτα: επαναφορα

Απόψεις

Επαναφορά του θεσμού των Σ υ ν ο ι κ ι α κ ώ ν Σ υ μ β ο υ λ ί ω ν

efthia
Στην κρίση που -κατά την γνώμη μου- διανύει η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση σήμερα, απαντάει κανείς με το δικό του εναλλακτικό σχέδιο. Σ’ αυτό κυρίαρχο ρόλο πρέπει...