Ετικέτες: καπρανος

Δεν υπέστη ζημία το ΤΣΠΕΑΘ, από το δομημένο ομόλογο των 130 εκ.

Δεν υπέστη οικονομική ζημιά το ΤΣΠΕΑΘ, το Ταμείο των Δημοσιογράφων, από την αγορά ομολόγου αξίας 130 εκατομμυρίων ευρώ...