Ετικέτες: κεδιβιμ

Εκπαιδευτικά Προγράμματα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εφαρμογών της...