Ετικέτα: μανιατεα

Παράδοση

Ιστορίες χριστουγεννιάτικης καθημερινότητας…

efthia
Της Τόνιας Α. Μανιατέα «Χριστόγεννα πρωτόγεννα, πρώτη γιορτή του κόσμου, οπού ΄γεννήθη ο Χριστός να σώση τους ανθρώπους. Στο μέλι εγεννήθηκε, στο γάλα αναθράφη. Το...