Ετικέτες: μουσικοι

Μουσική-μουσικοί σε δοκιμασία

Δυστυχώς, ο ζόφος τής ανεργίας στον χώρο του πολιτισμού επιμένει να ταλαιπωρεί τους καλλιτέχνες, με ορμή. Μια πραγματικότητα...