Ετικέτες: συναργασια

Πότε καταβάλλεται σε εργαζομένους & ανέργους το Δώρο Χριστουγέννων

Το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται βάσει του πραγματικού καταβαλλόμενου μισθού και θα καταβληθεί από τις επιχειρήσεις-εργοδότες στις 21 Δεκέμβρη  σύμφωνα με την κείμενη...