Ετικέτα: τομες

Εργασία

Αυτές είναι οι 21 κυριότερες τομές, που φέρνει το νομοσχέδιο…

efthia
Στην ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 «για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση»...