Ετικέτες: φτωχος συγγενης

Η Στερεά Ελλάδα φτωχός συγγενής της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης

“Σύμφωνα με την πρόταση κατανομής των πόρων του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) φαίνεται ότι...