Ετικέτες: 40 χρονια

40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ

Συμπληρώθηκαν  40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) την 1η Ιανουαρίου 1981,...