Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων την Τετάρτη

share on:

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 27 Μάη στην αίθουσα της οδού Αινιάνων.

Στις 18.00 θα γίνει η εξ αναβολής συνεδρίαση (είχε προγραμματιστεί για τις 18 Μάρτη) που  θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των  θυρών [πλην των εκπροσώπων των  ΜΜΕ και ένας ανά μέσο], σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης.

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι καλούνται το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 25/5/2020 και ώρα 12.00΄, να δηλώσουν στη Γραμματεία του Δ.Σ., αν, στη συνεδρίαση, θα έχουν φυσική παρουσία, ή θα συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη, προκειμένου να ληφθεί σχετική μέριμνα στην αίθουσα συνεδριάσεων, για τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.

Η τηλεδιάσκεψη, θα γίνει διαδικτυακά στο σύνδεσμο:  https://gnosis-conf.whereby.com/dimotiko-symboulio

Η ημερήσια διάταξη:

Θέμα 1ο Ενημέρωση – συζήτηση για τη συλλογή-αποκομιδή  και διάθεση απορριμμάτων του Δήμου Λαμιέων.
Θέμα 2ο Απόρριψη [μη έγκριση] του από 24/9/2018 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού – Ακύρωση διαδικασίας – Ανάκληση διακήρυξης  του διαγωνισμού «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.ΤΑ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 9.200.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. μετά την με αριθμό 96/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Στις 19.00 θα ξεκινήσει η τακτική συνεδρίαση, με τα ίδια δεδομένα και τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

Θέμα 1ο Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος
Θέμα 2ο Περί «Λήψης μέτρων ελάφρυνσης  επιχειρήσεων  που επλήγησαν από τον κορωνοϊό – COVID 19
Θέμα 3ο Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου μεταξύ Δήμου Λαμιέων & «Αστικού Κτελ Λαμίας Α.Ε
Θέμα 4ο Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο μας & ετήσια συντήρηση για το Λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας και τις επιπλέον Υπηρεσίες .
   

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 5ο Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Βελτίωση Όψεων Δημοτικών Κτιρίων

Αφήστε μια απάντηση