Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων το απόγευμα της Δευτέρας

share on:

Το απόγευμα της Δευτέρας 23 Δεκέμβρη θα πραγματοποιηθεί διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων με 35 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Αρχικά στις 18.00 θα γίνει η ειδική συνεδρίαση για την έγκριση του προϋπολογισμού 2020 και του προγράμματος Δράσης του Δήμου για το 2020, ενώ μία ώρα αργότερα θα ακολουθήσει η τακτική συνεδρίαση με τα υπόλοιπα θέματα, μερικά από τα οποία, παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Αναλυτικά:

Ειδική συνεδρίαση

Θέμα 1ο  Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων -Εξόδων του Δήμου Λαμιέων, οικ. έτους 2020

Θέμα 2ο  Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμο Λαμιέων, οικ. έτους 2020

Η τακτική συνεδρίαση

 

Θέμα 1ο          Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Λαμιέων στην πρόσκληση με κωδικό X, του Υπουργείου Εσωτερικών και τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

Θέμα 2ο          Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Λαμιέων στην πρόσκληση με κωδικό 56, της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας, για τη «Διαχείριση Βιοαποβλήτων».

Θέμα 3ο          Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Λαμιέων στην πρόσκληση με κωδικό 60, της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας, για τη «Δημιουργία Πράσινων Σημείων».

Θέμα 4ο          Έγκριση υπογραφής σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και της εταιρείας «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» τόσο για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών, όσο και για τη λειτουργία του Πάρκου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης,άνευ ανταλλάγματος για το Δήμο.

Θέμα 5ο          Ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων, της παροχής υπηρεσίας πλύσης κάδων απορριμμάτων και καθαρισμού και ευπρεπισμού κοινοχρήστων χώρων και οδών του Δήμου Λαμιέων στον «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.7 του Ν.3613/2007,

Θέμα 6ο          Έγκριση μετακίνησης και διαμονής εκτός έδρας Αντιδημάρχου για τη συμμετοχή του στις συναντήσεις φορέων και εταίρων της σύμπραξης FABULOS που συμμετέχει ως εταίρος ο Δήμος Λαμιέων

Θέμα 7ο          Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους

Θέμα 8ο          Απευθείας  ανάθεση σε νομικό  σύμβουλο,    υποβολή  αίτησης  στο αρμόδιο εφετείο Λάρισας   για αλλαγή  σκοπού  της  ιδιόγραφης  διαθήκης  – καθορισμός   αμοιβής  του  κληροδοτήματος  «Ξ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ  – αστική  περιουσία  -αυτοτελούς   διαχείρισης-Δήμου Λαμιέων» .

Θέμα 9ο          Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής που αφορούν σε παροχές γενικών υπηρεσιών

Θέμα 10ο        Ορισμός μελών  επιτροπών παρακολούθησης & παραλαβής συμβάσεων προμηθειών, για το έτος 2020

Θέμα 11ο        Ορισμός μελών  επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, για το έτος 2020

Θέμα 12ο        Ορισμός τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμήθειας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στα πλαίσια υλοποίησης  του επιχειρησιακού προγράμματος «επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ταμείου ευρωπαϊκής βοήθειας για τους άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD) 2014-2020», για το έτος 2020

Θέμα 13ο        Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λαμιέων, για τη λειτουργία του Μουσείου Νεότερης  Ελληνικής Ιστορίας.

Θέμα 14ο        Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων, ως μετόχου, στην Γενική  Συνέλευση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας της αυτοδιοίκησης «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ», για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και σε κάθε Γενική Συνέλευση.

Θέμα 15ο        Περί ονοματοθεσίας Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Λαμίας σε Δ.Α.Κ. Λαμίας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ»

Θέμα 16ο        Συμπληρωματική Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές  Επιτροπές του Δήμου Λαμιέων έτους 2019

Θέμα 17ο        Χρήση του υπ ‘αριθμ. ΚΗΗ 7077 λεωφορείου για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021 – 2022

Θέμα 18ο        Εκμίσθωση ακινήτων για στέγαση σχολικών μονάδων

Θέμα 19ο        Κοπή δέντρου στην γωνία των οδών Γ. Πλατή και Μ. Μπότσαρη.

Θέμα 20ο        Παράταση χρόνου ταφής

Θέμα 21ο        Θεώρηση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου

Θέμα 22ο        Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Λαμιέων για κατάρτιση Μητρώου προσώπων,  μέλη των διαγωνισμών των δημοσίων έργων της  παραγράφου 8β. του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Θέμα 23ο        Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης  στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ του ΥΠ.ΕΣ. και ειδικότερα  στην Πρόσκληση ΙΧ «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες

Θέμα 24ο        Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης  στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ του ΥΠ.ΕΣ. και ειδικότερα  στην Πρόσκληση VIII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων  πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας

Θέμα 25ο        Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου: «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και νέων διδακτηρίων στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Λάμιας».

Θέμα 26ο        Έγκριση υψομετρικής στάθμης (μηκοτομής) οδών στην Τ.Κ. Ανθήλης του Δήμου Λαμιέων

Θέμα 27ο        Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση τσιμενταυλάκων Δ.Ε. Υπάτης»

Θέμα 28ο        Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «   Κατασκευή  έργων  αποστράγγισης  και αποκατάστασης  φθορών   οδοστρωμάτων   ΤΚ Παυλιανης       »

Θέμα 29ο        Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: « Διαμόρφωση χώρου στη συμβολή των οδών Ολύμπου και 28 Οκτωβρίου »

Θέμα 30ο        Περί σύστασης επιτροπής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ (Αρ Μελετης 36/15)

Θέμα 31ο        Παράταση Προθεσμίας του έργου: «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και νέων διδακτηρίων στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Λάμιας».

Θέμα 32ο        Παράταση προθεσμίας έργου «Κατασκευή κόμβων Λαμίας»

Θέμα 33ο        Παράταση προθεσμίας έργου «Ανέγερση Νέου Σταδίου Λαμίας στη θέση Καμαρίτσα –Γ Φάση α) Αποπεράτωση στίβου και χλοοτάπητα»

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση