Φθιώτιδα

Θ. Καρα’ί’σκος: Πήρε αναστολή ο πλειστηριασμός της ΠΕΛ

Από το δικηγορικό γραφείο, του αρχηγού της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων, Θύμιου Καραϊσκου, ανακοινώθηκαν σήμερα τα ακόλουθα:

Από την ανώνυμη εταιρεία Ο.Τ.Α. «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15ης Δεκεμβρίου 2023, μας είχε ανατεθεί η εντολή να ασκήσουμε ανακοπή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Λαμίας, για ακύρωση της αναγκαστικής κατάσχεσης και του πλειστηριασμού του ακινήτου της ΠΕΛ, που είχε οριστεί για την 10/7/2024.

Σε εκτέλεση της εντολής αυτής, πέραν της ανακοπής στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Λαμίας, επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό 4/2024 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, η οποία κατέστησε άκυρη και ανενεργό την εκτέλεση, για πλήρη διασφάλιση της μη διενέργειας πλειστηριασμού:

(α) ασκήσαμε στο Τριμελές Εφετείο Λαμίας, για λογαριασμό του «Φορέα Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.», την από 25-6-2024 νέα αίτηση αναστολής με βάση το άρθρο 938 του Κ.Πολ.Δ.

(β) ασκήθηκε συναφώς στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας, για λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΑΜΙΑΣ», από τον συνεργάτη μας Μάριο Παπαθανασίου, η από 28-6-2024 νέα αίτηση αναστολής με βάση το άρθρο 938 του Κ.Πολ.Δ.

Τα νέα αυτά ένδικα βοηθήματα, εκδικάστηκαν στα ανωτέρω Δικαστήρια την 3/7/2024.

Επί της από 25-6-2024 αίτησης αναστολής του «Φορέα Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.», εκδόθηκε η με αριθμό 22/2024 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Λαμίας η οποία:

(α) Επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς μας περί νομιμότητας της χρήσης από το Φορέα και ολικής ακυρότητας της αναγκαστικής κατάσχεσης και της εκτέλεσης στο σύνολό της,

(β) Αναστέλει τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης και τον προσδιορισθέντα για τις 10/7/2024 πλειστηριασμό, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της από 25/6/2024 έφεσης [που είχε ασκηθεί για να θεμελιωθεί η αναστολή], κατά της υπ’ αριθ. 4/2024 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας.

Επί της από 28-6-2024 αίτησης αναστολής του ΝΠΔΔ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΑΜΙΑΣ», εκδόθηκε η με αριθμό 85/2024 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας η οποία:

(α) Επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς μας περί παράνομης κατάσχεσης και ακυρότητας της αναγκαστικής κατάσχεσης και της εκτέλεσης στο σύνολό της,

(β) Αναστέλει τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης και τον προσδιορισθέντα για τις 10/7/2024 πλειστηριασμό, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της από 28/6/2024 έφεσης [που είχε ασκηθεί για να θεμελιωθεί η αναστολή], κατά της υπ’ αριθ. 173/2024 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας.

Μετά ταύτα, δεν υφίσταται θέμα πλειστηριασμού στις 10/7/2024.

Σχετικές αναρτήσεις

Ξέφραγο αμπέλι η ΛΑΡΚΟ

efthia

Συνεχίζονται οι πιέσεις από το Δικηγορικό Σύλλογο Λαμίας για το Κτηματολόγιο

efthia

Συντήρηση του οδοστρώματος σε τμήματα των Εθνικών δρόμων

efthia
Φόρτωση....