Την Τετάρτη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων

share on:

Με 33 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη στις 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων στην αίθουσα της οδού Αινιάνων.

Αναλυτικά:

Θέμα 1 : ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Θέμα 2 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016

Θέμα 3 : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ & «ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε.»

Θέμα 4 : ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ Η ΜΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΟΥΜΑΡΙΤΣΙΟΥ

Θέμα 5 : ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 9,5  ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΣΧΟΛΙΚΟ» ΤΗΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Θέμα 6 : ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 6 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΝΕΡΙΖΙ» ΤΗΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΚΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Θέμα 7 : ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 317/2017 Α.Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΦΡΑΝΤΖΗ

Θέμα 8 : ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΑΘΗΝΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ»  -ΔΗΜΟΥ  ΛΑΜΙΕΩΝ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΟΡΩΝ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Θέμα 9 : ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 10 : ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2ΜΗΝΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Θέμα 11 : ΕΓΚΡΙΣΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (3η ΕΚΔΟΣΗ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020

Θέμα 12 : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Θέμα 13 : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΕΩΝ

Θέμα 14 : ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ-ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ

Θέμα 15 : ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε., ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΝΟΣ

Θέμα 16 : ΈΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017»

Θέμα 17 : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ

Θέμα 18 : ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Θέμα 19 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Θέμα 20 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Θέμα 21 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΦΗ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2019

Θέμα 22 : ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Θέμα 23 : ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Θέμα 24 : ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,  ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ) ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB) ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Θέμα 25 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

Θέμα 26 : ΕΓΚΡΙΣΗ της «ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα 27 : ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1ου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ – ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Α. 9ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Θέμα 28 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ»

Θέμα 29 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ»

Θέμα 30 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ»

Θέμα 31 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 32 : ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.Ε. ΕΡΓΩΝ

Θέμα 33 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

Αφήστε μια απάντηση