Την Τετάρτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού

share on:

Με 36 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το απόγευμα της Τετάρτης 6 Νοέμβρη (17.00) το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού στην αίθουσα του Δημαρχείου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

Θέμα 1ο:         Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Δομοκού με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες

Θέμα 2ο:         Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Δομοκού με τον αναπληρωτή του στο Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με διακριτό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ»

Θέμα 3ο:         Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» (Σχετ.: Η αριθμ. 6428/178499/23-10-2019  απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας)

Θέμα 4ο:         Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου Δομοκού

Θέμα 5ο:         Ορισμός Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων & Νηπιαγωγείων του Δήμου Δομοκού»

Θέμα 6ο:         Τροποποίηση της  Συστατικής Πράξης της  Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Λυκείων και Γυμνασίων του Δήμου Δομοκού

Θέμα 7ο:         Ορισμός Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Λυκείων και Γυμνασίων του Δήμου Δομοκού»

Θέμα 8ο:         Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Δομοκού

Θέμα 9ο:         Ορισμός Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ»

Θέμα 10ο:       Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δομοκού (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.)

Θέμα 11ο:       Επανασυγκρότηση της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (Τροποποίηση των αριθμ 33 και 50/2019 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου)

Θέμα 12ο:       Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Δομοκού (Άρθρο 78 του Ν. 4555/2018)

Θέμα 13ο:       Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δομοκού (Σχετ.: Η αριθμ. 65/2019 απόφαση του Δημάρχου Δομοκού)

Θέμα 14ο:       Επικαιροποίηση Μνημονίου Ενεργειών Δήμου Δομοκού για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση φαινομένων Πλημμυρών, Χιονοπτώσεων και Παγετού (Σχετ.: Η αριθμ. 12/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής)

Θέμα 15ο:       Επικαιροποίηση Μνημονίου Ενεργειών Δήμου Δομοκού για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση Σεισμικών φαινομένων

Θέμα 16ο:       Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή πλανόδιου παραγωγικού εμπορίου

Θέμα 17ο:       Έγκριση δωρεάς στην ελληνική Αστυνομία (Α.Τ. Δομοκού) οχήματος του Δήμου, τύπου ΤΟΥΟΤΑ AVENSIS

Θέμα 18ο:       Υποβολή αιτήματος για χορήγηση παράτασης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» σχετικά με την προμήθεια εκχιονιστικού μηχανήματος

Θέμα 19ο:       Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας: Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων, με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας», συνολικού προϋπολογισμού 22.320,00€ με ΦΠΑ24%

Θέμα 20ο:       Έγκριση σύνδεσης νέας παροχής με δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κοινότητα Εκκάρας

Θέμα 21ο:       Έγκριση 1ης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Δομοκού στο Δήμο Δομοκού για τα έτη 2017 – 2018 (Α΄ Φάση)

Θέμα 22ο:       Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

Θέμα 23ο:       Έγκριση της αριθμ. 93/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά  στην παροχή εξουσιοδότησης για τις τραπεζικές συναλλαγές του Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή (Σχετ.: Η αριθμ. 4/2019 απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής του Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή)

Θέμα 24ο:       Έγκριση της αριθμ. 94/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην αποπληρωμή τυχόντων τραπεζικών ενημερώσεων του Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή (Σχετ.: Η αριθμ. 5/2019 απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής του Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή)

Θέμα 25ο:       ‘Εγκριση της αριθμ. 95/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην αγορά πετρελαίου θέρμανσης για το Κληροδότημα Κ.Α.  Υφαντή)

Θέμα 26ο:       Έγκριση της αριθμ. 90/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην αποδοχή γνωμοδότησης  σχετικά με την ανανέωση μίσθωσης με την COSMOTE για το Σταθμό Βάσης 2238 KAITSA

Θέμα 27ο:       Έγκριση της αριθμ. 1/2019 απόφασης του Προέδρου της  Κοινότητας Πολυδενδρίου για την εκμίσθωση Δημοτικού Αγροτεμαχίου στη θέση «ΠΕΡΒΟΛΙΑ»

Θέμα 28ο:       Έγκριση της αριθμ. 2/2019 απόφασης του Προέδρου της Κοινότητας Μελιταίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Αγροτεμαχίου στη θέση «ΑΜΜΟΥΔΕΣ»

Θέμα 29ο:       ‘Εγκριση της αριθμ. 2/2019 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Σοφιάδας που αφορά στην μίσθωση δημοτικού αγροκτήματος έκτασης 38.640 τ.μ. στη θέση «ΑΜΜΟΥΔΕΣ»

Θέμα 30ο:       Επί αιτήσεως του κ. Καλτσουκαλά Κωνσταντίνου σχετικά με την ανανέωση της μίσθωσης του  Δημοτικού Αναψυκτηρίου της Κοινότητας Σοφιάδας

Θέμα 31ο:       Έγκριση της αριθμ 10/2019 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Δομοκού που αφορά στην εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος της Κοινότητας,  στη θέση «ΜΑΤΙ»

Θέμα 32ο:       Έγκριση της αριθμ. 3/2019 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Ομβριακής σχετικά με την παραχώρηση χρήσης χώρου του γηπέδου της Κοινότητας

Θέμα 33ο:       Έγκριση της αριθμ. 11/2019 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Δομοκού σχετικά με τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικών αιθουσών σε συλλόγους

Θέμα 34ο:       Έγκριση της αριθμ. 1/2019 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Σοφιάδας που αφορά στον καθορισμό τελών άρδευσης αρδευτικής περιόδου 2019

Θέμα 35ο:       Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και 6η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

Θέμα 36ο:       Αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»  σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την αριθμ13022/19-04-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ.Β΄/24-4-2018) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τα΄/27-8-2018) και ισχύει

Αφήστε μια απάντηση