Την Τετάρτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού

share on:

Συνεδριάζει το απόγευμα της Τετάρτης 4 Δεκέμβρη, στις 5, το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού, στην αίθουσα του Δημαρχείου, με 33 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Αναλυτικά:

Θέμα 1ο: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Δομοκού στη Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Θέμα 2ο: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης της ΑΝΚΑ Α.Ε.
Θέμα 3ο: Ορισμός τεσσάρων (4) μελών στο Δ.Σ. της «Διαδημοτικής Επιχείρησης Ιαματικών Λουτρών Δρανίστας – Καΐτσας»
Θέμα 4ο: Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 – 2021 (Σχετ.: Το αριθμ. πρωτ.:Φ2.1./6497γ/18-11-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας)
Θέμα 5ο: Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 – 2021 (Σχετ.: Το αριθμ. πρωτ.΅Φ2.1/6609/14-10-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας)
Θέμα 6ο: Αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την αριθμ13022/19-04-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ.Β΄/24-4-2018) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τα΄/27-8-2018) και ισχύει (Σχετ.: Η αριθμ 58/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
Θέμα 7ο: Ορισμός Ταμία Δήμου Δομοκού και Νομικών Προσώπων αυτού
Θέμα 8ο: Έγκριση συνεργασίας με τη EUROBANK και δωρεάν εγκατάστασης δύο POS στα δύο εισπρακτικά κέντρα του Δήμου
Θέμα 9ο: Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Δομοκού, έτους 2020
Θέμα 10ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δομοκού σε σύσκεψη του Συνδικάτου Συγκολλητών Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Μετάλλου Ν. Φθιώτιδος, με θέμα τη ΛΑΡΚΟ
Θέμα 11ο: Εξέταση αιτήματος φοιτήτριας Τ.Ε.Ι., για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο Δήμο Δομοκού
Θέμα 12ο: Εξέταση αιτήματος φοιτητή Τ.Ε.Ι. για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο Δήμο Δομοκού
Θέμα 13ο: Έγκριση δαπάνης 600,00€ για την προμήθεια εποπτικού και ψυχαγωγικού υλικού για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών Δομοκού και Νέου Μοναστηρίου
Θέμα 14ο: Έγκριση εγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Δομοκού για το σχολικό έτος 2019- 2020
Θέμα 15ο: Τροποποίηση αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212: α) της υπ΄αριθμ. 257/2016 για την αντικατάσταση υπεύθυνου Εκπροσώπου του Δήμου και τον ορισμό υπευθύνου του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου, β) της υπ΄ αριθμ. 53/2017 όσον αφορά τους χώρους εκπαίδευσης
Θέμα 16ο: Έγκριση Στοιχείων Εσόδων – Εξόδων 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, και 6ου μηνός, οικ. έτους 2019, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Β.Δ. 17/06/1959 {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}
Θέμα 17ο: Έγκριση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 4ου Τριμήνου 2018 και 1ου και 2ου Τριμήνου 2019
Θέμα 18ο: Έγκριση απόφασης Προέδρου Κοινότητας Παναγιάς για την εκμίσθωση Δημοτικού Αγροτεμαχίου
Θέμα 19ο: Έγκριση απόφασης Συμβουλίου Κοινότητας Ομβριακής για την εκμίσθωση Δημοτικού Αγροτεμαχίου στη θέση «ΒΑΡΚΑ»
Θέμα 20ο: Έγκριση απόφασης Συμβουλίου Κοινότητας Νέου Μοναστηρίου για την εκμίσθωση στη θέση «ΔΕΚΑΕΦΤΑΡΙΑ»
Θέμα 21ο: Έγκριση απόφασης Συμβουλίου Κοινότητας Γαβρακίων για την εκμίσθωση Δημοτικού Αγροτεμαχίου στη θέση «ΠΛΑΤΑΝΟΣ»
Θέμα 22ο: Έγκριση απόφασης Συμβουλίου Κοινότητας Νέου Μοναστηρίου για την εκμίσθωση Δημοτικού Κτηρίου στην κεντρική πλατεία Νέου Μοναστηρίου για την τοποθέτηση ΑΤΜ Τράπεζας
Θέμα 23ο: Έγκριση απόφασης Συμβουλίου Κοινότητας Εκκάρας για τη δωρεάν παραχώρηση του Γηπέδου Ποδοσφαίρου
Θέμα 24ο: Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας: Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων, με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Δομοκού», συνολικού προϋπολογισμού 35.340,00€ με ΦΠΑ24%.
Θέμα 25ο: Έγκριση 9ης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «Αξιοποίηση πηγών Εκκάρας»
Θέμα 26ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή και προμήθεια εξοπλισμού Παιδικού Σταθμού στην Κοινότητα Δομοκού»
Θέμα 27ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση Κοινόχρηστου Χώρου Ηρώου 7ης Μαρτίου Παλαμά»
Θέμα 28ο: Έγκριση 9ης παράτασης του έργου «Βελτίωση αγροτικού δρόμου από την Κοινότητα Βαρδαλή έως ΕΓΣ»
Θέμα 29ο: Έγκριση 4ης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «Κατασκευή Γηπέδου 5Χ5 ΤΚ Θαυμακού»
Θέμα 30ο: Έγκριση 2ης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «Κατασκευή – Επισκευή Εσχαρών Υδροσυλλογής – Τεχνικών Δήμου Δομοκού»
Θέμα 31ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και 7η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2019
Θέμα 32ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και 8η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2019
Θέμα 33ο: Λήψη απόφασης για το χριστουγεννιάτικο στολισμό και εκδηλώσεις του Δήμου Δομοκού

Αφήστε μια απάντηση